TRASEE MUNTII RODNEI

LISTA TRASEELOR MONTANE SI DE DRUMETIE DIN MUNTII RODNEI

marcaj trasee
1. Dealu Ștefăniței, 680 m – Sub vf. Bătrîna, 1710 m, Repdea, 2077 m – vf. Anieșul Mare, 2169 m – Șaua Gărgălăului, 1925 m – vf. Omului, 2135 m – Șaua cu Lac, de sub vîrful Ineu, 2120 m – Pasul Rotunda, 1284 m – Satul Rotunda, 985 m.
Marcaj: banda roșie. Durata: 30 – 35 de ore. (Dealul Ștefăniței – Buhăescu Mare, 10 – 12 ore; Buhăescu Mare – Curmătura Galațiului, 8 – 9 ore; Curmătura Galațiului – Șaua cu Lac, 7 – 8 ore; Șaua cu Lac – cătunul Rotunda, 5 – 6 ore). Caracteristici: Traseul este dificil, atît prin lungimea lui cît și prin variațiile de altitudine ale crestei. În lungul traseului nu există cabane; cea mai apropiată de culme este cabana Puzdrele (½ oră de la Curmătura Galațiului, pe versantul nordic). Din Șaua Gărgălăului, la ½ oră distanță, pe versantul sudic, se află casele Gărgălău, refugiu neamenajat. Este recomandată folosirea corturilor și a sacilor de dormit. Traseul nu se parcurge iarna. Trasee intersectate: Sub vf. Buhăescu Mare – traseul nr. 3; în Curmătura Galațului – traseul nr. 4; în Șaua Gărgălăului traseul nr. 7; pe vf. Cișia – traseul nr. 11; în Șaua cu Lac de sub Ineu – traseul nr. 2, traseul nr. 9 și traseul nr. 10; în Șaua Ineuțului – traseul nr. 2. Intrarea se face la dealul Ștefăniței.

marcaj trasee
2. Vf. Ineu, 2280 m – Șaua cu Lac de sub vf. Ineu, 2120 m – Tăul Lala Mare, 1815 m – Șaua Ineuțului, 1750 m.
Marcaj: bandă roșie. Durata: 2 ore. Caracteristici: La 15 minute de mers de la Lala Mare se află stîna din Lala (adăpost pentru noapte). Traseul nu este accesibil iarna.

3. Borșa, 675 m – Ulița pietroasă – Cabanele Meteorului, 1830 m – Tăul Pietrosul, 1870 m – Șaua de sub Pietrosul Mare, 2230 m – Curmătura Pietrosului Mare, 2150 m – vf. Rebrei, 2269 m – vf. Buhăescu Mare, 2122 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 8 ore. Caracteristici: Vara traseul nu prezintă alte dificultăți în afară de diferențele mari de nivel. Cabanele Meteorului se pot folosi ca adăpost. Traseu accesibil schiorilor pe vreme favorabilă. Trasee intersectate: Sub vf. Buhaescu mare se întîlnește traseul nr. 1.

4. Poiana Borșei, 740 m – Cabana Puzdrele, 1540 m – Curmătura Galațiului, 1920 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 5 – 6 ore. Caracteristici: Intrarea se face din satul Poiana Borșei. În timp de iarnă traseul poate fi parcurs în întregime. Cabana Puzdrele este adăpost. De la gara Borja pînă la intrare sînt 7,2 km. Trasee intersectate: La Cabana Puzdrele – traseul nr. 5; în Curmătura Galațiului – traseul nr. 1.

5. Gura Fîntînii, 850 m – confluența cu izvorul Cimpoieșului, 1040 m – pîrtia de schi – buza dealului, 1640 m – Cabana Puzdrele, 1540 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 4 – 5 ore. Caracteristici: În timpul verii, traseul nu prezintă dificultăți. Pe parcurs se găsesc două stîne. Accesibil pentru schiori. De la gara Borșa la Gura Fîntînii distanța este de 15,5 km. Trasee intersectate: La Gura Fîntînii converg traseele nr. 5, 6, 7 și 8; la cabana Puzdrele se întîlnește traseul nr. 4.

6. Gura Fîntînii, 850 m – Valea Fîntînii – Pîrîul Calului – Cascada de pe Pîrîul Calului, 1240 m – Poiana tiol, Ș 1525 m – sub vf. Știol, 1612 m – Pasul Prislop, 1413 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 5 – 6 ore. Caracteristici: În timpul verii traseu foarte ușor. La Gura Fîntînii se afla cabana și hotel turistic. Pe traseu există două stîne, iar Pasul Prislop încă una. Pe traseu se poate schia. De la gara Borșa la Gura Fîntînii distanța este de 15,5 km.
Trasee intersectate: La Gura Fîntînii – traseele nr. 5, 6 și 8; la Pasul Prislop – traseele nr. 6, 8; la confluența cu izvorul Cimpoieșului cu izvorul Calului – traseul nr. 5; la poiana Știol – traseul nr. 7; sub vf. Știol traseul nr. 7 se ramifică spre stînga.

7. Gura Fîntînii, 850 m – Podul Izvorului – sub vf. Știol, 1612 m – Poiana Știol, 1525 m – Șaua Gărgălăului, 1925 m – Casele Gărgălău, 1620 m – fosta colonie Anieș, 1200 m – Izvorul Anieșului mare – valea Anieșului – Comuna Anieș, 490 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 12 – 14 ore. Caracteristici: Vara, traseul este dificil datorită lungimii. Adăpost la stînele de pe parcurs, la casele Gărgălău, și la casele fostei exploatări miniere Anieș. Pe timpul iernii se schiază cînd vremea este stabilă. De la gara Borșa la Gura Fîntînii distanța este de 15,5 km. Trasee intersectate: De la Gura Fîntînii pornesc traseele nr. 5, 6, 7 și 8; sub vf. Știol se ramifică traseul nr. 6; pînă în Poiana Știol traseele 6 și 7 merg paralel; în Poiana Știol traseul nr. 7 se ramifică. În șaua Gărgălăului se întîlnește traseul nr. 1.

8. Gura Fîntînii, 850 m – Pasul Prislop, 1413 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 4 – 5 ore. Caracteristici: Urcuș continuu. În timp de iarnă, urcușul se face pe șosea. Adăpost se găsește la stîna din apropierea pasului Prislop. De la gara Borșa la Gura Fîntînii distanța este de 15,5 km. Trasee intersectate: De la Gura Fîntînii pornesc traseele nr. 5, 6, 7 și 8; din Pasul Prislop coboară traseele nr. 6 și 8.

9. Gara Rodna Veche, 530 m – Rodna, 540 m – Valea Vinului, 715 m – „la Gatere”, 740 m – casele exploatării miniere, 1045 m – Curățel, 1520 m – Hîrosul, 1654 m – Șaua cu Lac, 2120 m – vf. Ineu, 2280 m.
Marcaj: drum nemarcat – dar urmează să fie marcat. Durata: 7 – 8 ore. Caracteristici: Pînă la „la Gatere” – drum de șosea, apoi – drum de căruță. Adăpost se găsește în comuna Valea vinului și în casele exploatării. Traseul nu este indicat iarna. Valea Vinului este stațiune climaterică. Trasee intersectate: De la gara Rodna Veche pînă în centrul Rodnei traseele 9 și 10 merg în paralel, apoi traseul nr. 10 se ramifică spre dreapta. De la „la Gatere” pornește traseul nr. 11. Pe Curățel se reîntîlnește traseul nr. 10. La Șaua cu Lac se întîlnește traseul nr. 1.

10. Gara Rodna Veche, 530 m – Rodna, 540 m – Poala Ineuțului, 1168 m – sub Capul Beneșului, 1590 m – Curățel, 1520 m – Hîrosul, 1654 m – Șaua cu Lac, 2120 m – Tăul Lala Mare, 1815 m – Gura Lalei, 1015 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 16 – 17 ore. Caracteristici: Urcuș lung și continuu apoi coborîș lung. Case și conace răzlețe se găsesc pe acest parcurs. Traseul nu este accesibil iarna. Trasee intersectate: În Rodna se ramifică traseul nr. 9 care se reîntîlnește pe curățel. De la Curătel pînă în Șaua cu Lac traseele 9 și 10 merg paralel. În Șaua cu Lac se întîlnesc traseele nr. 1 și 2.

11. Valea Vinului („la Gatere”), 734 m – Valea Izvorului Roșu – Piciorul Cișiei – sub vf. Cișia, 2043 m.
Marcaj: drum nemarcat. Durata: 8 ore. Caracteristici: Pe o durată scurtă prezintă o mare diferență de nivel. Traseul nu este indicat iarna. Trasee intersectate: Traseu de legătură între traseele nr. 9 și 1. La „la Gatere” trece traseul nr. 9; sub vf. Cișia – traseul nr. 1.

Leave a Reply


+ 6 = nine